Våra larmtjänster

Här hittar du information om våra inbrottslarm, brandlarm och utrymningslarm

Inbrottslarm

Brand/utrymning

Service/underhåll

Inbrottslarm

Inbrottslarmet är ett utmärkt komplement till den mekaniska låsningen och ska bl a verka avskräckande för tjuvarna

En larmanläggning

måste alltid specialanpassas till den aktuella byggnaden (bevakningsobjektet), dess speciella funktioner och även de särskilda krav som användaren och myndigheten kan ha. Vi diskuterar gärna och hjälper till med planering och utformning av Ert system och bevakningsobjekt. Frågorna om och kring larm är många
  • Ska man köpa larmet eller hyra larmet
  • Trådlöst larm eller larm med kabeldragning
  • Vad händer vid utlöst larm
  • Skall uppringning ske till mobil telefoni, fast telefoni, väktare, larmcentral
  • Kommer väktare
  • Lokalt larm, endast utomhussirén eller båda
  • Vilken larmklass
  • Har Anläggarfirman behörighet
Finns krav från försäkringsbolaget

Powermaster PM-10

är den senaste trådlösa larmcentralen från Visonic som bokstavligen sätter nya gränser inom segmentet trådlös säkerhet genom att använda en ny teknologi som kallas PowerG®, PowerMaster-10 hanterar och fyller säkerhets industrins krav idag och förväntningar i morgon.

Specifikationer
2-vägs radio med upp till 2Km räckvidd Unik trådlös kryptering (AES-128) Bild verifikation med troligtvis marknadens bästa bild kvalite, med nya möjligheter för bild distribution. Fjärr support och programmering genom att använda en vanlig browser ID kod på varje trådlös enhet för att kunna lägga in dom i systemet utan att sätta i batteri Ett brett sortiment av Power-G tillbehör , och mer på väg Upptill 10! Trådlösa kameradetektorer pr system Produktens enorma fördel med dess enastående radio räckvidd och tålighet mot störningar gör den mkt lämplig för: Små företag/ restauranger speciellt de som har svårt att få godkännande för kameraövervakning Kyrkor och gallerier där kabeldragning är svårt Byggarbetsplatser Privat bostäder Stugor/semesterhus

Alexor

Standardpaket med basfunktioner och analog telefonuppringare för PSTN. Inbyggd röstmodul för talbesked till privattelefon. Anslutning till larmcentral via PSTN och SIA-format. Den trådlösa knappsatsen som ingår i standardpaketet har ingen beröringsfri läsare.

Specifikationer
Med Alexor trådlösa larmsystem kan man mycket smidigt, utan att behöva dra kablar till alla tillbehör, installera ett professionellt trådlöst inbrottslarm. Med trådlös tvåvägskommunikation mellan fler av systemets tillbehör, säkerställs en trygg funktion och enkelt handhavande. Den trådlösa knappsatsen som ingår i systemet har klartextdisplay för tydlig visning av status och enkel manövrering. Eftersom knappsatsen har tvåvägskommunikation återkopplas status omedelbart när den används så att känslan blir som på ett liknade trådbundet system. Den trådlösa utomhussirenen (tillbehör) har förutom blixtljus även en inbyggd temperaturgivare. Aktuell temperatur sänd till systemets trådlösa knappsatser och visas tillsammans med tid och datum i klartext. Viktigt för dig som installatör och användare är att Alexor har samma typ av enkla programmering och handhavande som PowerSerien med bl.a. centralapparaterna PC1616 och PC1864. Kan du ett system så kan du alla! Ett brett sortiment av Power-G tillbehör , och mer på väg Upptill 10! Trådlösa kameradetektorer pr system Produktens enorma fördel med dess enastående radio räckvidd och tålighet mot störningar gör den mkt lämplig för: Små företag/ restauranger speciellt de som har svårt att få godkännande för kameraövervakning Kyrkor och gallerier där kabeldragning är svårt Byggarbetsplatser Privat bostäder Stugor/semesterhus

Larmnet 6000 RS-600

är en programmerbar, flexibel centralapparat. En svensk produkt speciellt anpassad för den svenska marknaden. Ett säkerhetssystem att växa med! Ett framtida säkerhetssystem byggs inte på en dag! Grunden läggs första året med de funktioner som känns angelägna för att uppfylla anläggningsägarens krav på trygghet.

Specifikationer
Behoven förändras med tiden, dels beroende på verksamheten men även av att brottsligheten och metoderna blir annorlunda. Välj ett system med näst intill obegränsade resurser och som har en svensk flexibel programvara som kan tillfredställa framtida behov. Systemet utvecklas kontinuerligt med funktioner som skapas av olika behov på marknaden SYSTEMFUNKTIONER Godkänd enligt RUS 130:5. Upp till 1024 adresser (ingångar). Hanterar upp till 64 områden. 256 användare med 5, 6 eller 7-ställiga koder. Utbyggbart via bussledning (RS485). Upp till 63 st. undercentraler med vardera 8/16 larmslingor och 6 styrutgångar kan anslutas. Upp till 32 manöverpaneler kan anslutas via bussledningen. 16 interna kopplingsur, med årskalender och veckofunktion. Inställbara värden på balanseringsmotstånden. Första centralapparaten med integrerad Multicom-sändare med programmering i ordinarie pc-program. Ett register med de senaste 2000 händelserna kan skrivas ut. Inbyggd larmsändare sänder larmkoder med upp till 8 tecken och kan ej blockeras genom motringning vid anslutning till AXE.

Larmanläggningar

En larmanläggning måste alltid specialanpassas till den aktuella byggnaden (bevakningsobjektet), dess speciella funktioner och även de särskilda krav som användaren och myndigheten kan ha. Vi diskuterar gärna och hjälper till med planering och utformning av Ert system och bevakningsobjekt.

Läs mer

Brandlarm & utrymningslarm

Om brandlarmet

Brandlarmets uppgift är att upptäcka brand så tidigt att räddning och släckningsåtgärder kan vidtagas. Utrymningslarmet hjälper människor att snabbare förflytta sig till säkerhet.
En väl fungerande brandlarmsanläggning måste vara korrekt projekterad, installerad och underhållen. Det lägger ett stort ansvar på installatören av brandlarm, och följaktligen ställs det stora krav på vem som får lov att installera en godkänd anläggning.

Ett brandlarm kan idag göra väldigt många saker. Vi installerar idag olika brandlarm och kan komplettera inbrottslarmet med brandlarm. Vi kan få dörrar att stänga vid brandlarm. Vi skapar även effektiva lösningar med brandlarm för känsliga miljöer såsom k-märkta byggnader, kyrkor, renrum mm.

Vi har de certifieringar som arbetet kräver och du kan känna dig trygg att anlita vår kompetens

BC06 Grundpaket

Nyckeln eller vred vrides om och påverkar cylindern, som i sin tur påverkar låsmekanismen i låset. Vi ser dem i allt från Entrédörrar i villor, bostäder, kontor och fastigheter.

CF10 Grundpaket

BRANDLARMSPAKET FC10 är ett komplett paket som innehåller allt man behöver för ett mindre brandlarm tex. i den lilla butiken eller kontoret. FC10-1 kan byggas ut med flera detektorer, larmdon etc. Brandlarmspaketet är baserat på den konventionella Brandlarmscentralen FC1002-C, samt 2st Optiska rökdetektorer, 2st Socklar, 2st Skyltar, Larmknapp, Sirén, Brandjournal samt 2st ackumulatorer. Godkännande Brandlarmscentral och Detektorer är godkända av SBSC enligt SBF1010:1/1011:1

Utrymningslarm

VÅR UTBILDADE PERSONAL HJÄLPER DIG
Vilken omfattning och utförande av anläggningen som ska väljas behöver beslutas och specificeras, av den som har ansvaret för att utrymningen ska fungera på ett tillfredsställande sätt, ofta är det fastighetsägaren eller den som bedriver verksamheten. Utrymningslarm krävs framförallt i byggnader där många människor kan påverkas av en brand, t.ex. samlingslokaler eller hotell. I bostäder kan brandvarnare ersätta funktion både för automatisk detektering och utrymningslarm. Numera förekommer ofta krav på att utrymningslarm ska utföras enligt Svenska Brandskyddsföreningen SBF:s rekommendationer, utrymningslarm 2003.

Ett brandlarm i sig, skyddar dig inte mot eldsvådor, men kan mycket väl skydda eller minimera skador på materiella föremål, samt rädda människoliv. Det gör också att släckningsarbetet kan komma igång tidigare och ökar chansen att rädda ekonomiska värden.”

Underhåll och serviceavtal för brandlarm

Serviceavtal

Många faktorer påverkar dörrens öppning och stängning. Din dörr behöver regelbunden service och förebyggande underhåll för säker funktion. Låsenheten utsätts för påfrestningar. Det dröjer inte länge förrän dörren öppnats och stängts tiotusentals gånger.

Att tänka på