Passerkontroll

Kodlås –för nyckelfri användning

Kodlås med enkelt montage som ger möjlighet att styra tillträde, utan komplicerad nyckelhantering, till lokaler som inte kräver högsta säkerhet. Exempel på sådana lokaler är omklädningsrum, interna förråd och entréer i flerbostadshus.

Digital låsning möjliggör för funktionalitet,, säkerhet och bekvämlighet som tidigare inte varit tillgänglig. Välj olika typer av kodbärare och vilka system som låset skall integrera med.

R-Cobber home

batteridriven enhet för montage på villa eller lägenhetsdörr. För öppning av dörren används tag. Gör ingen åverkan på dörren, man använder de vanliga fästdetaljerna för lås och vred som redan sitter på dörren. Kodlåset har plats för 40 taggar samt 1 kod

Bewator K-42

är världens mest sålda kodlås och är ett enkelt, kompakt kodlås med modern design för montering utomhus. Med två koder kan till exempel hantverkare, fastighetsskötare eller brevbärare använda den ena. Halvsekundsfördröjning gör det i princip omöjligt att prova sig fram till rätt kod

R-Force

är ett batteridrivet kodlås som lätt kan monteras på alla typer av inner och ytterdörrar. Den ser till att dörren på ett enkelt sätt är låst, bygger på principen att frikoppla handtaget. Med giltig kod kopplas handtaget in en inställbar tid. Vid montage på ytterdörr ska batteridosan användas. Den monteras på insidan av dörren i uppvärmt utrymme. Ett batteridrivet kodlås med inställbar öppningstid för Ytter- och Innerdörrar.

8810 Codehandle

Ett batteridrivet handtag för in- och upplåsning av innerdörrar.
Masterkod och användarkod kan ändras obegränsat antal gånger.

Codoor 3500

är ett programmerbart kodlås som monteras direkt på dörrtrycket och drivs med batteri. När CD3500 är monterat frigörs det utvändiga dörrhandtaget och det kan tryckas ned, utan att dörren öppnas. För inpassering placeras måste rätt kod användas. Vid utpassering fungerar det invändiga handtaget som vanligt, då detta inte påverkas av CD3500. Codoor CD3500 kan hantera nio 4-siffriga koder. Installationen görs på några minuter och medför ingen åverkan på dörren.

Yale Doorman

Nu introduceras Yale Doorman, det nya elektroniska låset för din bostad. Öppna bekvämt med nyckeltag, kod eller fjärrkontroll istället för vanlig nyckel. Lägg till och spärra de elektroniska nyckeltagarna efter önskemål. Yale Doorman guidar dig med talade instruktioner på svenska. Yale Doorman är konstruerat för tuffa skandinaviska förhållanden – tål värme, kyla samt smuts och väta (IP55). Låset levereras i en komplett sats och du monterar själv.

Kortläsare –tillträde utan nyckel

Kortläsare

En kompakt kortläsare är en bra lösning om det endast handlar om en dörr som måste skyddas och erbjuder en högre säkerhetsnivå än ett kodlås.

Dörrmonterad enhet

Ett exempel på dörrmontead enhet är KABA EVOLO är en ny produktserie med elektroniska stand-alone låsenheter från Kaba som tar säkerhet och behörigheter till en helt ny nivå. Alla delar från Kaba evolo kan enkelt intergreras med befintliga system eller i Kaba´s  avancerade on-line passage eller närvarosystem

Väggmonterad enhet

En väggmonterad enhet monteras på väggen bredvid dörren och ansluts till en elektrisk enhet och kräver ständig strömförsörjning. Kan fås som kompakt enhet dvs all elektronik och intelligens är inbyggd i själva läsaren, eller delat montage dvs med elektroniken i en separat kontrollenhet som placeras på insidan, Denna variant går ej att manipulera från utsidan, vilket ger en högre säkerhet. 

Porttelefon –för nyckelfri öppning

En porttelefonanläggning är en anläggning med en förbindelse mellan en telefontablå/portapparat
vid entrédörr, port eller liknande och en eller flera telefoner inne i byggnaden.
Dörr eller port är oftast utrustade med elektromekaniska lås så att de kan öppnas från de invändiga svarstelefonerna. 

SIMPLEBUS2

 2-tråds porttelefon med video, är ett revolutionerande porttelefonisystem med video för alla typer av fastigheter. Systemet är moduluppbyggt och erbjuder en kostnadseffektiv och enkel installation då endast 2 ledningar behövs för ljud, bild och strömförsörjning. Simplebus2 finns med eller utan video och kan integreras med kodlås eller beröringsfri läsare.

TELECODE 

Porttelefon via telenätet, är ett alternativ som kräver att  man har en egen telefonlinje. Här blir kablage och installationskostnader minimala. Man behöver bara ett telefonjack i närheten av centralenheten och en kommunikationskabel mellan central och portapparat. Uppringningen sker då till telefon i lägenhet eller kontor med ett kortnummer som är inprogrammerad. Det är också möjligt att ringa telefonnumret direkt. . Lämpar sig för mindre fastigheter och företag. Denna modell kan även kompletteras med separat kodlås och/eller kortläsare.

BEWACOM 

Porttelefon via växel, detta system använder sig av befintliga företagsväxlar. En portapparat som ges en egen internetadress, kopplas till denna växel och porttelefonsystemet är installerat. Fördelen är framför allt när receptionen är stängd, då besökare kan ringa upp samtliga telefoner som är anslutna till växeln, kan då öppna entrén via sin vanliga telefon.

Passagesystem –nyckelfri totallösning

BEWATOR 2010

Omnis är ett unikt, integrerat säkerhetssystem, med inbrottslarm, passersystem, videoövervakning och brandvarning, avsett för offentliga och privata organisationer som kräver full kontroll över säkerheten. Med systemet har man möjlighet till central övervakning av en eller flera fastigheter med alla personrelaterade funktioner i ett och samma system. Bewator 2010 Omnis innehåller alla de verktyg som krävs av ett modernt Security management system, med möjlighet att övervaka,

påverka och följa upp allt när det gäller säkerheten.

BEWATOR ENTRO

är ett PC-styrt passersystem där all administration sköts i en användarvänlig Windows-miljö. I programvaran bestäms vilka personer som har tillträde till vilka dörrar under bestämda tider samt en rad andra funktioner. Om någon tappar sin bricka eller kort, spärras denna enkelt och snabbt i systemet vilket ger en hög säkerhetsnivå. Programvaran tillåter också olika behörighetsnivåer där exempelvis en receptionist endast kan lägga till nya kort och en administratör har full behörighet att göra systemförändringar. Programmet har även möjligheter till personlig kortdesign.