Våra tjänster

Vad vi gör

Installation & montering

Vi utför följande montering av bla. Brandlarm, CCTV, dörrstyrning, galler, Inbrottslarm, brandlarm, Passersystem m.m.

Projektering & låssystem

Vi hjälper dig att projektera och montera ditt nya låssystem, mekaniskt eller elektromekaniskt av olika fabrikat.

Tillverkning

Våra moderna maskiner klarar de flesta typer av nycklar på marknaden med stor precision, även bilnycklar med startspärr.

Besiktning

Vi kontrollerar och gör en bedömning av Era dörrar och fönster enligt försäkringsbolagens villkor i skyddsklass 1-2-3.

Avtal

Upprätthåll säkerhetsnivån genom att teckna ett serviceavtal eller servicekontrakt med din leverantör.

Övrig service

Vi hjälper dig vid problem med om du råkar ut för problemmed din bostad, fordon, kassaskåp, inbrott och övriga reparationer.

Projektering & låssystem

En projektering är en okulär besiktning på plats, där vi efter en genomgång av din fastighet och objektet ger förslag på funktioner till olika typer säkerhetslösningar gällande

 • Mekaniskt inbrottsskydd
 • Elektromekaniskt inbrottsskydd
 • Passagekontroll
 • Utrymningsvägar och intrångsskydd
 • Dörr och fönsterbeslagning
 • Upprättande av låsschema
 • Dokumentation av larm- och brandlarm
 • Dörrstyrning
 • CCTV Kameraövervakning

Låssystem

PROJEKTERING – MONTERING – Vi hjälper dig att projektera och montera ditt nya låssystem, mekaniskt eller elektromekaniskt av olika fabrikat. Vår kunskap hjälper dig efter genomgång för att tillfredsställa Ert behov av säkerhet.

NYCKELADMINISTRATION – kan skötas manuellt eller elektroniskt, för mer komplexa system rekommenderas att man använder ett specialanpassat dataprogram. Du hanterar på ett enkelt sätt, kvittering ut- eller återlämning av nycklar, efterbeställning av både nycklar och cylindrar.

FÖRLORAD NYCKEL – Vi hjälper dig bedöma risken när en nyckel är förlorad eller stulen. Förlorar man en nyckel till ett begränsat område, kan det i många fall bara behövas göras små förändringar, vi  hjälper dig hitta den bästa lösningen.

NYCKELFÖRVARING – kan avgöras beroende på storleken av låssystemet, lämplig lösning är dock att förvara Reservnycklar, Huvudnycklar, lägenhetsnycklar, mm i ett godkänt nyckelskåp.

UNDERHÅLL – man bör sköta underhåll, kontroll och smörjning regelbundet. Detta ökar livslängden och minskar risken att, ”fel” nyckel passar i låsen.

EFTERBEHANDLING – den löpande kontakt som finns mellan användare och leverantör. Vi som leverantör hjälper dig när det handlar om ordning och efterbeställning av nycklar och cylindrar.

 

Nyckeltillverkning

Våra moderna maskiner klarar de flesta typer av nycklar på marknaden med stor precision, även bilnycklar med sk ”startspärr”,  juridiskt skyddade nycklar, handfilade gamla nycklar, kassaskåpsnycklar, hänglåsnycklar, möbelnycklar mm.

Hemnycklar tillverkar vi oftast medan ni väntar, beroende på hur hög belastning vi har i butiken

Hemnycklar När vi tillverkar nycklar till ditt hem, görs ingen kopia, utan den tillverkas i moderna maskiner efter kod och blir på så sätt som ”nya original”. Detta ger nyckeln bättre precision. Vissa hemnyckar går även att få motivlackade nycklar >>> länk till prodib artkey

Bilnycklar Vi tillverkar nya nycklar till din bil, även de flesta bilnycklar med transponder, sk micro chips, en elektronisk startspärr som fungerar som stöldskydd, utan rätt chips kommer bilen att inom en kort stund att stanna.

Kassaskåpsnycklar Vissa modeller av kassakåpsnycklar, vi kan även beställa omställningssats med nya nycklar till vissa kassaskåp.

Cykelnycklar tillverkas efter din befintliga nyckel eller enligt kod.

Gamla skåpnycklar Nycklar till byråer och gamla möbler, saknas provnyckel, bör vi ha in låset till vår butik. Vissa nyckar kan fås med ett äldre utseende och nyckelgrepp både  i mässing eller antikbehandlade.

Hänglåsnycklar antingen med hjälp av kod eller provnyckel.

Juridiskt skyddade nycklar i sk låssystem, under förutsättning att vi har serviceavtal med fastighetsägare/förvaltaren. Vi kräver då fullmakt från nyckelansvarig för fastigheten, samt legitimation, för tillverkning.

 

Cylindertillverkning

Nya cylindrar i standardlåsning eller komplettering av cylindrar i som tillverkas efter kod som finns på kundens befintliga nyckel, saknas denna kod brukar det gå bra att kunden har provnyckel med sig vid beställning.

Nya cylindrar i systemlåsning kan ske, vid en eventuell utbyggnad av fastigheten. Under förutsättning att ni har tecknat ett Serviceavtal med låssmeden.

Omläggning av cylindrar ex vid borttappande av nyckel, vi har möjlighet att byta stift i cylindrar och tillverka nya nycklar. Detta innebär att den gamla nyckeln ej längre passar och på så sätt förhindra att obehörig person ej kan ta sig in i din bostad/fastighet om någon har hittat nyckeln.

Möjligheten att ”lägga om” cylindrar finns både när det gäller standardcylindrar och cylindrar i låssystem. Ring och prata med din låssmed för mer information och prisuppgift

 

Installation & montering

Brandlarm Installation, service och nymontage
CCTV Installation av kamera- och TV övervakning
Dörrstyrning Montering av mekaniska och automatiska dörrstängare/dörrautomatik
Galler/Jalusier Montering av måttbeställda fönstergaller, gallergrindar och jalusier
Inbrottslarm Installation av inbrottslarm för villor, bostäder, kontor och andra fastigheter
Brandlarm Installation av brandlarm, service och nymontage
Passersystem Montering av kodlås, kortläsare och porttelefoni
Utrymningslarm Installation och montering av utrymningslarm, skyltar, brandsläckare med tillhörande kringutrustning

Säkerhetsbesiktning

 • BOSTÄDER, VILLA, LÄGENHET
 • FASTIGHETER OCH KONTOR

Vi kontrollerar Era dörrar och fönster enligt försäkringsbolagens villkor i skyddsklass 1-2-3. Som försäkringstagare kan man erhållit vissa krav från försäkringsbolaget för att försäkringen skall gälla. Vi gör en bedömning av Ert befintliga inbrottsskydd samt diskuterar igenom tillsammans vad som eventuellt behöver åtgärdas, så att din fastighet skall uppfyller kraven på Godkänd låsenhet

Att man som försäkringstagare själv är ansvarig för att detta uppfylls, glöms ofta bort och kan resultera i att man inte får någon ersättning eller att ersättningen blir reducerad.

Vissa försäkringsbolag har reducerad självrisk om man uppfyller kraven på godkänd låsning.

Vi kan utfärda s.k. SLR-intyg, när försäkringsbolagen kräver ett intyg över att Ni har godkända lås enligt Er försäkringsklass.

Avtal

Nästan all säkerhet behöver någon form av service över tiden. Det enklaste sättet att försäkra sig om att ens säkerhetssystem fungerar och håller säkerhetsnivån på topp år efter år, är att teckna ett serviceavtal eller servicekontrakt med din leverantör.

 

SERVICEAVTAL – för låssystem. Nästan all säkerhet behöver någon form av service över tiden. Det enklaste sättet att försäkra sig om att ens säkerhetssystem fungerar som det ska, är att år efter år, teckna ett serviceavtal och därigenom få hjälp med underhåll och efterbeställningar, skötsel och tillsyn vid förändringar, ombyggnationer och vid utökning av nyckar och cylindrar. Vid behov kan vi även hjälpa till med att hålla reda på antal tillverkade nycklar och hjälpa till att lösa problem vid förlorande av nycklar osv.

Vi håller säkerhetsnivån på topp och ökar livslängden på ditt låssystem.

 

SERVICEKONTRAKT – för larmanläggning. Teckna servicekontrakt med din larminstallatör, för att få utförd funktionskontroll samt fullständig service av samtliga komponenter i din larmanläggning.

Normalt serviceintervall är 1 (ett) år men kan variera med hänsyn till vad som bedöms nödvändigt för anläggningens säkra funktion. Larminstallatören utbyter/och eller reparerar felaktiga komponenter kostnadsfritt (gäller dock endast vid fullservice). Är anläggningen förlagd med garanti åtgärdar larminstallatören uppkomna felaktigheter enligt gällande garantibestämmelser.

 

Övrig service

Nästan all säkerhet behöver någon form av service över tiden. Det enklaste sättet att försäkra sig om att ens säkerhetssystem fungerar och håller säkerhetsnivån på topp år efter år, är att teckna ett serviceavtal eller servicekontrakt med din leverantör.

 

SERVICEAVTAL – för låssystem. Nästan all säkerhet behöver någon form av service över tiden. Det enklaste sättet att försäkra sig om att ens säkerhetssystem fungerar som det ska, är att år efter år, teckna ett serviceavtal och därigenom få hjälp med underhåll och efterbeställningar, skötsel och tillsyn vid förändringar, ombyggnationer och vid utökning av nyckar och cylindrar. Vid behov kan vi även hjälpa till med att hålla reda på antal tillverkade nycklar och hjälpa till att lösa problem vid förlorande av nycklar osv.

Vi håller säkerhetsnivån på topp och ökar livslängden på ditt låssystem.

 

SERVICEKONTRAKT – för larmanläggning. Teckna servicekontrakt med din larminstallatör, för att få utförd funktionskontroll samt fullständig service av samtliga komponenter i din larmanläggning.

Normalt serviceintervall är 1 (ett) år men kan variera med hänsyn till vad som bedöms nödvändigt för anläggningens säkra funktion. Larminstallatören utbyter/och eller reparerar felaktiga komponenter kostnadsfritt (gäller dock endast vid fullservice). Är anläggningen förlagd med garanti åtgärdar larminstallatören uppkomna felaktigheter enligt gällande garantibestämmelser.