Utrymning & Dörrstyrning

Utrymning

Dörrstängning

Utrymning

EN-179 Nödutrymningsbeslag

För lokaler där det vistas upp till 150 personer
Lämplig i lokaler där ett mindre antal människor vistas och där god lokalkännedom finns.
Rekommenderas där en lägsta nivå för utrymningsdörrar där panikutrymningsbeslag ej erfordras

EN-1125 Panikutrymningsbeslag

För lokaler där det vistas över 150 personer
Lämplig i lokaler där ett större antal människor vistas och därför ställs krav på utrymning.

Genom utformningen kan man vara säker på att dörren alltid öppnas oavsett antal människor och nivå på panik.

Dörrstyrning

DÖRRSTÄNGARE

Med dörrstängare menar vi en anordning som med hjälp av mekanisk kraft, vanligtvis en fjäder, kontroller dörrens öppnings- och stängningsfunktion.
Brandklassade dörrar med krav på självstängning baserade på en helt mekanisk dörrstängare är ofta ett hinder för ändamålsenlig trafik i en byggnad.

Det finns ofta en önskan om att ha så öppna förhållanden som möjligt på dagtid, tex i ett köpcentrum, främst av hänsyn till kunderna. Det är också önskvärt att brandskiljande dörrar i långa korridorer bör vara öppna på grund av trafik och ljusförhållanden. Branddörrens egentliga funktion är att vara en del av en brandskiljning i en byggnad.

Dörrstängare kan ställas in och på så sätt få en optimal funktion med hjälp av inställningar såsom:

  • Öppningsbroms
  • Stängningshastighet
  • Tillslagseffekt
  • Fördröjd stängning

Branddörrar kan kombineras med rökdetektorer för säker stängning.

DÖRRAUTOMATIK

Med slagdörrsautomatik erhålles en mängd användarvänliga och flexibla lösningar för olika användningsbehov utan att ge avkall på säkerheten. Dörrar i offentliga byggnader används ofta kontinuerligt hela dagen varför dörrautomatiken måste vara av hög kvalitet med säker prestanda för att hålla under dessa påfrestningar.
Säkerheten löses bekvämt medelektromekaniska lås, en kombination som tillsammans med dörrautomatiken ger utmärkt flexibilitet i en automatisk miljö.
Slagdörrsautomatik kan delas in i tre huvudgrupper, Elektrohydraulisk, Elektromekanisk samt Elektrisk.

Dörrautomatik kan monteras på Slagdörrar, Skjutdörrar, Garageportar, Karuselldörrar, Vikdörrar, Bommar och Grindar.

Vid utbyggnad av system fås enkel och säker passage med hjälp av

  • Armbågskontakt – impulsgivare för slagdörrsautomatik
  • Fjärrsändare – styr passagen, även när dörren är låst t.ex. vid handikappsanpassning
  • Säkerhetssensorn – ser till att dörren inte stängs när någon vistas i sensorfältet